Home » Juridisch » Ontslagrecht

Ontslagrecht


Juridisch advies bij ontslag

Ontslagrecht is het recht dat gaat over de wederzijdse rechten en verplichtingen van werkgevers en werknemers bij het einde van de dienstbetrekking.

Onder het ontslagrecht valt onder meer:

  • Ontslagvergoeding
  • Aanvragen van c.q. verweer tegen ontslagvergunningen
  • Ontbindingsprocedures voor de kantonrechter
  • Gouden handdrukken
  • Conflicten over concurrentiebedingen


Wilt u weten waar u staat en wat uw mogelijkheden zijn? Neemt u dan gerust contact op met een van onze juristen.