Home » Juridisch » Arbeidsrecht

Arbeidsrecht


Juridisch advies

Arbeidsrecht is het recht dat van toepassing is op de bijzondere relatie tussen werkgevers en werknemers. Vanwege de ongelijkheid tussen partijen geeft de wet extra bescherming aan de werknemer.

Onder het arbeidsrecht valt onder meer:

  • Alles wat te maken heeft met CAO’s
  • Ondernemingsraden en andere vormen van medezeggenschap
  • De inhoud en geldigheid van arbeidsovereenkomsten en andere schriftelijke afspraken
  • Conflicten over de betaling van het loon en het opnemen van vakantiegeld en vakantiedagen
  • Ontslagrecht


Wilt u weten waar u staat en wat uw mogelijkheden zijn? Neemt u dan gerust contact op met een van onze juristen.