Home » Juridisch

Juridische zaken


Arbeidsrecht

Arbeidsrecht is het recht dat van toepassing is op de bijzondere relatie tussen werkgevers en werknemers. Vanwege de ongelijkheid tussen partijen geeft de wet extra bescherming aan de werknemer.

Bestuursrecht

In het bestuursrecht staan de regels waar de overheid zich aan moet houden bij het nemen van besluiten. Bijvoorbeeld bij het geven van een subsidie of het verlenen van een vergunning. Bestuursrecht heet ook wel administratief recht.

Juridisch advies Online

Onze medewekers bezitten up to date kennis van de verschillende rechtsgebieden waarin wij werkzaam zijn, evenals over de procedures, belangenbehartiging, de wetgeving, de rechtspraak en de rechten en plichten van de verschillende partijen (burgers onderling, instanties/bedrijven, overheden en werkgevers).

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht is een onderdeel van het privaatrecht, dat zich bezighoudt met rechtspersonen en dan toegespitst op bedrijven met winstoogmerk, dus ondernemingen. De stichting valt daar veelal buiten.

Ontslagrecht

Ontslagrecht is het recht dat gaat over de wederzijdse rechten en verplichtingen van werkgevers en werknemers bij het einde van de dienstbetrekking.

Rechtszaak starten

Wilt u een juridisch medewerker als vertegenwoordiger in uw rechtszaak, dan bent u bij ons op het goede adres. Voor vragen en juridisch advies kunt altijd contact met ons opnemen via 06 40606701. Voor een scherp tarief verminderen wij uw zorgen!