Home » Dienstverlening » Zakelijk » Kwijtschelding aanvragen

Kwijtschelding aanvragen


Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een kwijtschelding? Wij helpen u graag! Voor een mooi bedrag regelen we de kwijtschelding van begin af aan. Neem voor vragen contact op met een van onze juristen of belastingconsulenten.

Wat is kwijtschelding?

Kwijtschelding is het vrijwillig prijsgeven van een vordering op iemand. Meestal is de reden hiervan dat het met deze (rechts)persoon financieel zo slecht gaat, dat het bijna zeker is dat deze toch niet zal betalen. Er blijft een zogenaamde natuurlijke verbintenis over.

Kwijtschelding krijgt men niet zomaar. Bedrijven zijn niet snel geneigd dit te doen: ze geven liever hun vorderingen in één groot pakket uit handen aan een incassobureau. Incassobureaus bestaan van het innen van als oninbaar afgeschreven vorderingen, en zullen het zeker niet snel opgeven. Meestal is er een zekere relatie tussen debiteur en crediteur, zoals een familierelatie, of een aandeelhoudersrelatie. Fiscaal zal men dan de kwijtschelding heel goed moeten motiveren, anders zal de fiscus de kwijtschelding negeren, als winst bij de debiteur aanmerken, of als verkapte schenking of kapitaalstorting aanmelden. Men zal aannemelijk moeten maken dat er zakelijke motieven voor de kwijtschelding waren.

Ook kwijtschelding van belastingen is mogelijk. Gemeenten hebben als beleid om bij ingezetenen onder een bepaalde inkomens- en vermogensgrens (vaak de bijstandsnorm) hun gemeentelijke belastingen kwijt te schelden. Kwijtschelding van rijksbelastingen komt zeer zelden voor.

Aanvragen kwijtschelding

U kunt kwijtschelding aanvragen via Faris Adviesbureau. Wij verzorgen uw aanvraag van begin tot eind. U hoeft u geen zorgen meer temaken over de procedures en termijnen. Wij doen alles voor u!

Verzoek om kwijtschelding afgewezen?

Als uw verzoek tot kwijtschelding gemeentebelastingen wordt afgewezen, moet u binnen tien dagen een van de volgende drie dingen doen:

 • het openstaande bedrag betalen. Gebruik hiervoor de acceptgirokaart (ook als de vervaldatum al verstreken is).
 • een betalingsregeling treffen. Kunt u het bedrag niet in één keer betalen? Dan kunt u een betalingsregeling treffen.
 • in beroep gaan tegen de afwijzing als u het niet eens bent met de beslissing.
  Stuur mee met uw beroep:
  • een motivatie waarom u het niet eens bent met de uitspraak
  • uw naam, datum van het beroep, adresgegevens en handtekening
  • bewijsstukken
  • als iemand anders voor u in beroep gaat: een machtiging.

Beroepschrift laten opstellen

U kunt tegen de afwijzing van uw kwijtschelding in beroep gaan. Dit kunt u doen door middel van een beroepschrift die aan bovenstaande eisen moeten voldoen. U kunt zelf een beroepschrift opstellen maar u kunt dit ook laten doen door onze juristen. U hebt dan minder zorgen als het gaat om het opstellen en interpunctie van zo een brief. Voor vragen over uw beroepschrift adviseer ik u om met ons contact op te nemen via 06 40606701 of via het contactformulier.

Kwijtschelding van een deel van de gecombineerde aanslag

Als u kwijtschelding hebt gekregen voor een gedeelte van de gecombineerde aanslag, moet u het resterende deel nog betalen. U krijgt daar geen acceptgiro voor. Vermeld bij uw betaling altijd het biljetnummer dat op het aanslagbiljet staat. Anders kan DBGA uw betaling niet verwerken.

Ondernemers

De belastingdienst verleent een ondernemer nooit eenzijdig kwijtschelding. Kwijtschelding aan ondernemers wordt alleen verleend als u een akkoord hebt bereikt met al uw schuldeisers over gedeeltelijke betaling in ruil voor finale kwijting.

Kwijtschelding wordt niet verleend voor:

 • aanslagen motorrijtuigenbelasting
 • aanslagen belasting van personenauto's en motorrijwielen
 • aanslagen belasting zware motorrijtuigen

Verzoek

U moet het verzoek om kwijtschelding bij de belastingdienst indienen met het formulier 'Verzoek kwijtschelding van belasting en/of premie voor ondernemingen'. Gebruik dit formulier ook als u ex-ondernemer bent en kwijtschelding wilt aanvragen van belastingaanslagen die verband houden met uw inmiddels gestaakte bedrijf of zelfstandige beroep.

Als u firmant bent van een vennootschap onder firma, moet u naast het kwijtscheldingsverzoek voor ondernemers ook een 'Verzoek kwijtschelding van belasting en/of premie voor particulieren' indienen.