Home » Dienstverlening » Particulier » Zorgtoeslag

Zorgtoeslag


Om zorgtoeslag te krijgen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Uw inkomen mag bijvoorbeeld niet te hoog zijn. Ook uw vermogen (zoals spaargeld) mag niet te hoog zijn.

Voorwaarden voor zorgtoeslag 2014

Om zorgtoeslag te krijgen in 2014 moet u:

 • 18 jaar of ouder zijn (de zorgtoeslag gaat in op de 1e dag van de maand die volgt op de maand waarin u 18 bent geworden);
 • een Nederlandse zorgverzekering hebben;
 • een inkomen hebben in 2013 dat niet hoger is dan € 30.939 (voor alleenstaanden) of gezamenlijk niet meer verdienen dan € 42.438 (voor partners). Vanaf 2014 geldt dat uw inkomen niet hoger is dan € 28.482 (voor alleenstaanden). Voor meerpersoonshuishoudens geldt een maximum gezamenlijk inkomen van €37.145; 
 • de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning hebben (uw toeslagpartner moet ook de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning hebben);
 • niet meer vermogen hebben dan € 102.499 (voor alleenstaanden) of € 123.638 gezamenlijk (voor partners).

Voorwaarden voor zorgtoeslag 2015

Om zorgtoeslag te krijgen in 2015 moet u:

 • 18 jaar of ouder zijn (de zorgtoeslag gaat in op de 1e dag van de maand die volgt op de maand waarin u 18 bent geworden);
 • een Nederlandse zorgverzekering hebben;
 • een inkomen hebben in 2014 dat niet hoger is dan € 28.482 voor alleenstaanden) of gezamenlijk niet meer verdienen dan € 37.145 (voor partners). Vanaf 2015 geldt dat uw inkomen niet hoger is dan € 26.316 (voor alleenstaanden). Voor meerpersoonshuishoudens geldt een maximum gezamenlijk inkomen van € 32.655;
 • de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning hebben (uw toeslagpartner moet ook de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning hebben);
 • niet meer vermogen hebben dan € 103.423 (voor alleenstaanden) of € 124.753 gezamenlijk (voor partners).

Geen zorgtoeslag bij veel vermogen

Uw vermogen uit box 3 van de inkomstenbelasting telt mee voor uw recht op zorgtoeslag. Dat is bijvoorbeeld uw spaargeld of beleggingen, maar de eigen woning valt hier niet onder.

Uw vermogen op 1 januari 2014

Is uw vermogen op 1 januari 2014 hoger dan het heffingsvrije vermogen plus € 81.360? Dan heeft u geen recht meer op zorgtoeslag. Het heffingsvrije vermogen is € 21.139 voor alleenstaanden en € 42.268 voor partners. Uw vermogen mag dus niet hoger zijn dan:

 • € 102.499 als u alleenstaand bent;
 • € 123.638  gezamenlijk vermogen als u een fiscale partner heeft.

Uw vermogen op 1 januari 2015

Is uw vermogen op 1 januari 2015 hoger dan het heffingsvrije vermogen plus € 82.093? Dan heeft u geen recht meer op zorgtoeslag. Het heffingsvrije vermogen is € 21.330 voor alleenstaanden en € 42.660 voor partners. Uw vermogen mag dus niet hoger zijn dan:

 • € 103.423 als u alleenstaand bent;
 • € 124.753 gezamenlijk vermogen als u een fiscale partner heeft.

Zorgtoeslag in het buitenland

Woont u (of uw toeslagpartner) in het buitenland? En werkt u in Nederland of krijgt u een pensioen of uitkering uit Nederland? Dan kunt u zorgtoeslag krijgen als het gaat om:

 • een land dat hoort bij de EU, de EER of Zwitserland;
 • een land waarmee Nederland een socialezekerheidsverdrag heeft gesloten.


Woont u in een ander land? Dan kunt u alleen zorgtoeslag krijgen als u verplicht verzekerd bent in Nederland.

Aanvragen

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van zorgtoeslag? Wij helpen u graag! Voor een mooi bedrag regelen we de zorgtoeslag van begin af aan. Neem voor vragen contact op met ons.