Home » Dienstverlening » Particulier » Studiefinanciering aanvragen

Studiefinanciering


Als je jonger bent dan 30 jaar en een voltijdopleiding aan hbo of universiteit volgt, kun je studiefinanciering aanvragen. Vraag 3 maanden van tevoren aan, maar in ieder geval vóór de maand waarin het moet ingaan. Vraag je pas daarna aan, dan loop je studiefinanciering mis.

Wanneer gaat je studiefinanciering in?

Je studiefinanciering gaat direct in als je gaat studeren. Ben je nog geen 18, dan krijg je studiefinanciering vanaf de 1e maand van het 1e volledige kwartaal van je studie (meestal oktober). We betalen uit aan het eind van elke maand. 

Hoeveel studiefinanciering krijg je?

Op 20 januari 2015 stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel van minister Bussemaker om het stelsel van de studiefinanciering op de schop te nemen. Per 1 september 2015 verandert dan ook een hoop, vooral voor nieuwe studenten. Daarom vind je hieronder een samenvatting van de belangrijkste maatregelen.

Waarom een studievoorschot?

De kwaliteit van het onderwijs moet constant verbeteren, maar daar is geld voor nodig. De minister vindt het redelijk om een bijdrage te vragen aan hoger opgeleiden: zij hebben immers later profijt van hun opleiding omdat ze meestal een hoger salaris krijgen dan anderen. Het geld dat op die manier vrijkomt wil de minister direct steken in de verbetering van het hoger onderwijs.

Daarom krijgen studenten instemmingsrecht: zij mogen meebeslissen over de hoofdlijnen van de begroting van hun onderwijsinstelling. Op die manier kunnen studenten ervoor zorgen dat het geld dat zij hebben geïnvesteerd, ook daadwerkelijk naar kwaliteitsverbetering gaat.

Lenen

Huidige studenten krijgen een vast bedrag per maand om hun studie te bekostigen: de basisbeurs. Vinden ze dat niet genoeg, dan kunnen ze extra geld lenen bij DUO: de basislening. De basisbeurs en de basislening worden nu samengevoegd tot één bedrag dat studenten alleen nog kunnen lenen: het studievoorschot. Dat betekent dat de basisbeurs verdwijnt, maar dat studenten wel een hoger bedrag per maand mogen lenen.

De aanvullende beurs zoals we die nu kennen, blijft wel bestaan en wordt met ruim 100 euro verhoogd. Jongeren uit gezinnen met een laag inkomen kunnen dus nog steeds een extra bedrag per maand krijgen. De aanvullende beurs wordt omgezet in een gift als studenten hun diploma binnen tien jaar halen. Hun eventuele basislening moeten ze wel gewoon terugbetalen.

Aflossen

Tenzij je het geld ergens anders vandaan kunt halen (bijvoorbeeld van je ouders, of door een bijbaan te nemen), moet je vanaf 1 september 2015 dus gaan lenen om je studie te kunnen betalen. De kans is dan ook groot dat je aan het eind van je studie met een enorme studieschuld zit. Maar daar staat wel wat tegenover: in plaats van 15 jaar, mag je nu 35 jaar doen over de aflossing van je schuld. Je hoeft pas te beginnen met aflossen als je (meer dan) het minimumloon verdient, en je maandelijkse aflosbedrag is nooit meer dan 4% van je inkomen. Je kunt er uiteraard wel zelf voor kiezen om meer af te lossen, dat scheelt immers flink wat rente. Ook kun je vijf zogenaamde 'jokerjaren' inzetten: mocht je een financieel slecht jaar hebben, dan kun je de aflossing van je schuld tijdelijk stopzetten.

Nog meer extraatjes

Onder het huidige stelsel van studiefinanciering mogen studenten niet te veel bijverdienen, anders verliezen ze hun recht op de basisbeurs. Deze regel verdwijnt per 1 september 2015. Studenten die onder het stelsel van het studievoorschot vallen, mogen dus zo veel bijverdienen als ze willen.

Verder krijgen studenten die in de komende vier jaar beginnen met studeren een 'tegoedbon' voor bijscholing, ter waarde van ongeveer 2.000 euro. Dat bedrag kunnen ze vijf tot tien jaar na afstuderen gebruiken om zich bij te scholen. Bovendien wordt voor chronisch zieken en gehandicapten zo'n 1.200 euro kwijtgescholden als ze hun diploma binnen tien jaar halen.

Tot slot, een extraatje dat niet echt een extraatje is (al wordt het wel zo verkocht): het studentenreisproduct blijft. Het plan was ooit om dat ook af te schaffen, maar dat gaat niet door. Studenten kunnen dus ook na 1 september 2015 gratis reizen met het openbaar vervoer. Wat wél een extraatje is, is dat ook minderjarige mbo'ers toegang krijgen tot het studentenreisproduct.

Veel gestelde vraag: ik ben gestopt met mijn studie en start in september met een andere opleiding. Krijg ik nog studiefinanciering?

Veel studenten die tussentijds switchen van opleiding vragen zich af of ze door de overstap hun studiefinanciering prijsgeven. Dat is niet het geval.

Als je vóór 1 september 2015 bent begonnen met een studie en je ontvangt studiefinanciering, dan hou je die stufi ook als je ná 1 september 2015 overstapt. Die studie mag je dus afmaken onder het huidige stelsel van studiefinanciering, waarbij je in totaal maximaal vier jaar stufi krijgt. Maar let op: de bachelor en master tellen als aparte opleidingen! Als je dus nu een bachelor volgt en je krijgt studiefinanciering, dan vervalt die als je een master gaat doen. Voor de master val je dus onder het nieuwe leenstelsel.

Eerder studiefinanciering gehad

Heb je al eerder studiefinanciering gehad? Dan hoef je niet opnieuw aan te vragen. Het is voldoende om je studiegegevens te wijzigen in Mijn DUO. Eerder ontvangen studiefinanciering voor mbo telt niet mee. Je begint dus met een 'schone lei'.

Je hebt nu een tegemoetkoming

Heb je nu een tegemoetkoming voor je havo- of vwo-opleiding? Dan kan die tegemoetkoming gewoon doorlopen in de zomerperiode. Dit noemen we een ‘overbrugging’. Je regelt de overbrugging in Mijn DUO, als je studiefinanciering aanvraagt.

Wetsvoorstel voor nieuwe studiefinanciering

Het kabinet wil de studiefinanciering voor studenten aan hbo en universiteit veranderen. Het nieuwe stelsel moet ingaan vanaf het studiejaar 2015-2016.

Aanvragen

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van studiefinanciering? Wij helpen u graag! Voor een mooi bedrag regelen we de studiefinanciering van begin af aan. Neem voor vragen contact op met ons.