Home » Dienstverlening » Particulier » Kinderbijslag

Kinderbijslag


Recht op kinderbijslag

U heeft recht op kinderbijslag als uw kind jonger is dan 18 jaar. Verder moet u in Nederland wonen of werken en mag uw kind niet te veel bijverdienen.

Komt u in aanmerking voor kinderbijslag?

Om in aanmerking te komen voor kinderbijslag moet u:

  • kinderen, adoptiekinderen, stiefkinderen of pleegkinderen hebben die jonger zijn dan 18 jaar;
  • in Nederland wonen of werken of in het buitenland werken voor een in Nederland gevestigde werkgever.

In sommige gevallen kunt u kinderbijslag krijgen als uw kind in het buitenland woont.

Kinderbijslag voor 16- en 17-jarigen

Voor kinderen van 16 en 17 jaar gelden andere regels voor de kinderbijslag dan voor jongere kinderen. Uw kind moet bijvoorbeeld overdag op school zitten of bezig zijn met het behalen van een startkwalificatie.

Kinderbijslag aanvragen

Kinderbijslag vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U ontvangt de kinderbijslag na afloop van ieder kwartaal.

Hoogte kinderbijslag

De hoogte van de kinderbijslag hangt onder andere af van de leeftijd van uw kind en van waar uw kind woont.

Wanneer stopt de kinderbijslag?

De kinderbijslag stopt als uw kind 18 jaar wordt. De kinderbijslag kan ook eerder stoppen. Bijvoorbeeld als uw kind te veel verdient met een bijbaan. Of als uw kind recht heeft op studiefinanciering.

Plannen kabinet kinderbijslag

Het kabinet wil voorwaarden voor het verkrijgen van dubbele kinderbijslag aanscherpen. Daarnaast wordt de kinderbijslag gedurende het gehele jaar 2015 niet geïndexeerd. Dit staat in de begroting van het ministerie van SZW voor 2015. Het gaat om voorgenomen beleid. Dit betekent dat de Eerste en Tweede Kamer de plannen van het kabinet nog moeten goedkeuren.

Hulp nodig bij aanvragen?

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van kinderbijslag? Wij helpen u graag! Voor een mooi bedrag regelen we de aanvraag van de kinderbijslag van begin af aan. Neem voor vragen contact op met ons.