Home » Dienstverlening » Particulier

Particuliere dienstverlening


Administratie uitbesteden

Bent u het zat om uw administratie zelf bij te houden of hebt u dat nooit gedaan en vindt u het tijd om het wel te doen? Dan bent u bij ons aan het goede adres!

Huurtoeslag aanvragen

Huurtoeslag is een tegemoetkoming van de overheid. De huurtoeslag zorgt ervoor dat u in verhouding niet te veel huur betaalt. Om ervoor in aanmerking te komen, mag de huur niet te hoog zijn en het inkomen en vermogen niet boven een bepaalde grens uitkomen.

Kinderbijslag aanvragen

U heeft recht op kinderbijslag als uw kind jonger is dan 18 jaar. Verder moet u in Nederland wonen of werken en mag uw kind niet te veel bijverdienen.

Kwijtschelding aanvragen

U kunt kwijtschelding aanvragen via Faris Adviesbureau. Wij verzorgen uw aanvraag van begin tot eind. U hoeft u geen zorgen meer temaken over de procedures en termijnen. Wij doen alles voor u!

Studiefinanciering aanvragen

Als je jonger bent dan 30 jaar en een voltijdopleiding aan hbo of universiteit volgt, kun je studiefinanciering aanvragen. Vraag 3 maanden van tevoren aan, maar in ieder geval vóór de maand waarin het moet ingaan. Vraag je pas daarna aan, dan loop je studiefinanciering mis.

Tegemoetkomingen aanvragen

Je wordt 18 jaar en zit op het voortgezet onderwijs. Je krijgt een tegemoetkoming voor scholieren. Deze tegemoetkoming is een gift.

Toeslag kinderopvang aanvragen

Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet het kinderdagverblijf of de gastouder geregistreerd staan in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

WW-uitkering aanvragen

Als u als werknemer uw baan verliest, kunt u onder voorwaarden een WW-uitkering krijgen. Zo nodig kan de uitkering worden aangevuld tot het sociaal minimum.

Zorgtoeslag aanvragen

Om zorgtoeslag te krijgen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Uw inkomen mag bijvoorbeeld niet te hoog zijn. Ook uw vermogen (zoals spaargeld) mag niet te hoog zijn.