Home » Fiscaal » Inkomstenbelasting » Inkomstenbelasting 2014

Belastingaangifte 2014

Als u in 2014 in Nederland woont, bent u in principe verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen AOW, Anw en AWBZ. U moet daarvoor in Nederland premie betalen. U betaalt de premies via uw werkgever of uitkeringsinstantie of via een aanslag. Betaalt u te veel of te weinig? De Belastingdienst verrekent het verschil via een aanslag inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Deze aanslag wordt berekend over uw inkomen uit werk en woning (box 1). U betaalt over het hele jaar premie, maar maximaal over € 33.363 (of € 33.555 als u geboren bent vóór 1 januari 1946)

Wijzigingen inkomstenbelasting 2014
PDF – 167.5 KB 7 downloads