Home » Fiscaal » Inkomstenbelasting » Inkomstenbelasting 2013

Belastingaangifte 2013

Wilt u uw belastingaangifte over dit jaar laten doen? Dat is mogelijk. U wordt geholpen door een belastingconsulent van Faris Adviesbureau. Voor vragen kunt u gerust contact met ons opnemen.

Veranderingen in de regelgeving
De volgende wijzigingen zijn al in uw voorlopige aanslag 2013
verwerkt:
–  De tarieven voor 2013.
–  De heffingskortingen voor sociaal-ethische beleggingen, culturele beleggingen en beleggingen in durfkapitaal zijn vervallen.
    De heffingskorting voor groene beleggingen blijft bestaan.
–  De doorwerkbonus is vervallen.
–  Vanaf 1 januari 2013 houdt uw werkgever op uw loon geen inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet meer in. Dat betekent ook dat uw werkgever u daarvoor geen vergoeding
meer verstrekt. Over deze vergoeding betaalde u belasting. Het loon waarover u belasting betaalt, is daardoor vanaf 1 januari 2013 lager.

 

Wijzigingen inkomstenbelasting 2013
PDF – 193.1 KB