Home » Fiscaal » Inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting


Inkomstenbelasting 2014

Sinds 1 januari 2014 is een aantal belastingregels veranderd. De kans is groot dat u daardoor over 2014 meer belasting moet betalen dan u verwacht, of minder terugkrijgt.

Geldt voor u het volgende?

  • U had in 2014 een of meer van de volgende inkomsten:
    • loon
    • uitkering
    • winst uit onderneming
    • resultaat uit overig werk
  • Deze inkomsten waren in totaal hoger dan € 20.000.

Dan hebt u in 2014 vermoedelijk te weinig belasting betaald.

Dit heeft gevolgen voor uw aanslag over 2014. Als u belasting moet betalen, is het bedrag waarschijnlijk hoger dan u verwacht. Als u geld terugkrijgt, is het bedrag waarschijnlijk lager dan u verwacht. Het is ook mogelijk dat u verwacht geld terug te krijgen, maar dat u in plaats daarvan moet betalen. Het gaat om gemiddeld € 150.

Inkomstenbelasting 2013

Woonde u in Nederland en had u bezittingen in het buitenland of inkomsten uit het buitenland? Dan moet u hiervan in Nederland aangifte doen. Dat u uw niet-Nederlandse inkomen in Nederland moet aangeven, betekent niet dat u daarover altijd in Nederland inkomstenbelasting moet betalen. Als het recht om belasting te heffen op grond van (inter)nationale regelingen is toegewezen aan een ander land dan Nederland, bent u over die inkomsten in Nederland geen inkomstenbelasting verschuldigd. Om te
voorkomen dat u in meerdere landen inkomstenbelasting betaalt, krijgt u in Nederland een vermindering op de verschuldigde inkomstenbelasting. Dit heet aftrek om dubbele belasting te voorkomen.

Inkomstenbelasting 2012

Woonde u in Nederland en had u bezittingen in het buiten-land of inkomsten uit het buitenland? Dan moet u hiervan in Nederland aangifte doen. Ook als de bezittingen of inkomsten in het buitenland al belast waren. Om te voorkomen dat u dubbel belasting moet betalen (in Nederland en in het buitenland), kunt u in de aangifte een verzoek doen om dubbele belasting te voorkomen.

Inkomstenbelasting 2011

U kunt in 2011 alleen de premies voor lijfrente aftrekken die u in 2011 ook daadwerkelijk betaalt. Premies die u na 3 december 2011 betaalt, zijn niet meer aftrekbaar in 20. Voor ondernemers gelden
andere regels.

Inkomstenbelasting 2010

Sinds 2010 is deze regeling tijdelijk gewijzigd. Als u de oude woning tijdelijk verhuurde, kunt u de hypotheekrente van de oude woning weer aftrekken vanaf het moment dat u deze woning niet meer ver-huurt. Dit geldt tot maximaal twee jaar na het kalenderjaar waarin u de woning hebt verlaten. In de periode van verhuur valt de woning in box 3. Tot 2010 mocht u in deze situatie de hypotheekrente na de
verhuurperiode niet aftrekken maar bleef de woning in box 3.